Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Trimming & non-linear autopilot for the GSACM model.

Trimming & non-linear autopilot for the GSACM model. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Robinson John W.C., Nilsson Ulrik
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1586--SE)
Nyckelord Reglerteori, Modelica, Dymola, backstepping, ickelinjär, kvarternioner, control theory, Modelica, Dymola, backstepping, nonlinear, quaternions
Sammanfattning Denna rapport beskriver utformning och implementering av en trimningsrutin och ickelinjär regulator för samtidig reglering av attityd (orientering) och hastighet för ett litet enkelmotorigt stridsflygplan. Regulatorn är dock generell och torde vara användbar för andra dragkrafts- och momentstyrda farkoster som rör sig i en gas eller fluid, såsom olika former av obemannade flyg och undervattensfarkoster. Den baseras på multi-input backsteppingteori och använder en kombination av två rörelser för att åstakomma regleringen. Den ena är en geodetisk rörelse på sfären av kvaternioner med enhetsnorm för reglering av orienteringen och den andra är en rotation av kroppen så att hastighetsvektorn får rätt riktning i kombination med dragkraftsstyrning så att den får rätt belopp. Regulatorn är kapabel att reglera orienteringen och hastigheten till trimmade värden för rak flygbana eller för sväng med konstant vinkelhastighet, för ett stort område av avvikelser från dessa värden. Ett bevis för regulatorns stabiliserande egenskaper ges. Flygplanet, trimrutinen och regulatorn är implementerade i språket Modelica och simulerade i Dymolamiljö. Flygplansmodellen benämns GSACM och baseras på Admiremodellen. Simuleringar visas som illustrerar prestanda för regulatorn under varierande flygförhållanden.
Abstract This report describes design and implementation of a trimming routine and a nonlinear controller for simultaneous attitude and velocity control of a small single engine fighter aircraft. The controller is very general and should be applicable to other thrust and moment controlled vehicles (rigid bodies) moving in a gas or fluid as well, such as various forms of unmanned aircraft and underwater vehicles. It is based on multi-input backstepping theory and utilizes a combination of two motions to archive the control. One is a geodesic movement on the sphere of unit norm quaternions for oriention control and the other is a rotation of the body velocity vector into the right direction combined with thrust control of the engine to set its magnitude. The controller is capable of controlling the orientation and velocity to trimmed values for straight path flight or constant angular velocity turn for large region of deviations from these values. A proof of the stabilizing properties of the controller is given. The aircraft, trim routine and controller are implemented in the Modelica language and simulated in the Dymola environment. The model for the aircraft is referred to as the GSACM model and is based on the Admire model. Simulations are presented to illustrate the performance of the controller under various flight conditions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182