Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aktivitetsnivåerna i skogen efter Tjernobylolyckan : vad händer i bär, svamp och vilt?

Aktivitetsnivåerna i skogen efter Tjernobylolyckan : vad händer i bär, svamp och vilt? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bergman Ronny, Nylén Torbjörn, Appelblad Petra, Bergman Inger, Granström Micael, Lidström Kenneth, Hånell Plamboeck Agneta, Ramebäck Henrik
Ort: Umeå
Sidor: 25
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1587--SE)
Nyckelord Cesium-137, skogsekosystem, radioaktivitet, bär, svamp, älg, forest, ecosystem, radioactivity, berries, mushrooms, game
Sammanfattning När kärnkraftsolyckan i Tjernobyl inträffade i april 1986 initierades ett samarbete mellan forskare vid FOA och den skogliga fakulteten vid SLU i Umeå för att studera upptag och omfördelning i viktiga näringskedjor av det radioaktiva cesium (134Cs och 137Cs) som föll ned över skogsekosystemen i Västerbotten. Vid Svartbergets försökspark 60 km NV om Umeå har provtagning i vegetation, mark och vatten skett återkommande sedan 1986. I denna rapport beskrivs och diskuteras förändringen av aktivitetskoncentrationen av Cs-137 i växt och svampmaterial från 1986 till 2003. Resultaten från långtidsförsöken och köttprover från älgjakten vid Svartberget från ett år före olyckan till 1995 jämförs även med beräkningar med radioekologisk modell. vid sidan om att beskriva de långsiktiga trenderna är ett huvudsyfte att med långtidsserierna att öka kunskaperna om vad som utgör huvudorsakerna till omlagringsförloppen under olika skeden och att därmed ge en säkrare grund för identifiering och bedömning av viktiga radiologiska problem. I det perspektivet är det av särskilt intresse att de uppmätta 137Cs-nivåerna i älg de stora svampåren 1988, 1990 och 1993 samtliga ligger i närheten av den beräknade aktivitetskoncentrationen hos vuxen älg, om älgens föda i modellen sådana år antas innehålla omkring 7 % svamp (dvs. betydligt över den angivna förekomsten i älgens diet).
Abstract When the nuclear accident in Chernobyl occurred in april 1985, a cooperation was established between scientists at the National Defence Research Institute, FOA, and the Faculty of Forestry at the Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå, Sweden, to study uptake and redistribution in important food-chains of radioactive caesium (134Cs and 137Cs) deposited over forest ecosystems in the county of Västerbotten. As part of this cooperation recurrent sampling in vegetation, soil and water has been performed since 1986 at the Vindeln Experimental Forest about 60 km NW of Umeå. In this report the changes in activity concentration of 137Cs in plants and fungi from 1986 to 2003 is described and discussed. Furthermore, results from these long-time series and from sampling annually (from one year prior to the Chernobyl accident till 1995) of moose meat during the autumn hunting season are also compared with predictions based on a radioacological model. Besides describing long-term trends in the material, another purpose with these series is to increase the knowledge about probable causes of the redistribution process during different periods after deposition - thereby providing increased reliability in identifying and assessing important radioecological consequences in different time-scales with focus on food-chains of particular interest to man.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182