Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Russia´s tactical nuclear weapons. Part II: Technical issues and policy recommendations.

Russia´s tactical nuclear weapons. Part II: Technical issues and policy recommendations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Arbman Gunnar, Thornton Charles
Ort: Stockholm
Sidor: 78
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1588--SE)
Nyckelord Ryssland, taktiska kärnvapen, ledning och samband, kärnvapenförråd, Russia, tactical nuclear weapons, command and control, nuclear weapons storage site
Sammanfattning Föreliggande rapport är den andra av två som behandlar Rysslands taktiska kärnvapen. Rapporten ger en tillbakablick över hur Sovjetunionen sannolikt hade tänkt använda sina taktiska kärnvapen. Nyligen publicerade doktriner och genomförda militärövningar analyseras i syfte att hitta ledtrådar till hur man i dagens Ryssland skulle kunna tänka sig använda sina (taktiska) kärnvapen. Kontroll- och ledningsfrågor uppmärksammas med särskild betoning på eventuell delegering av beslutsrätten att använda taktiska kärnvapen vid en större väpnad konflikt. Underhåll och nytillverkning av taktiska kärnvapen behandlas liksom skyddet vid transport och lagring. En slutsats är att säkerheten vid hantering, förvaring och transport av de taktiska kärnvapnen verkar vara större än många västliga bedömare anser vara fallet. En annan slutsats är att säkerheten trots detta kan förstärkas genom fortsatt centralisering - d.v.s. genom att antalet förråd och förvaringsplatser för stridsspetsarna ytterligare reduceras. Dessutom skulle sannolikt högsta ledningens kontroll och samband med underställda enheter påverkas i en gynnsam riktning av detta.
Abstract This is the second part in a series of two reports on Russia´s tactical nuclear weapons (TNW). Part II starts with a description of likely missions of Soviet TNWs during the Cold War era, followed by recent evidence on how Russia contemplates the use of its present nuclear weapons including command and control. The safety of Russia´s TNWs is discussed together with the issue of possible pre-delegation of release authority of TNWs in a time of crisis. Aspects on TNW warhead manufacturing and refurbishment are given and safety problems related to nuclear warhead storage sites and transportation are discussed. The report concludes that while there is a severe lack of transparency on TNW issues in Russia, its TNW warheads are probably more secure than analysts in the West commonly assert. It ends with a proposal that Russia would nevertheless do well to consolidate its tactical warheads into a smaller set of storage facilities in order to mitigate security as well as command and control concerns.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182