Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Demeter II - Fältförändringar ovan mark samt inuti bärarfordon.

Demeter II - Fältförändringar ovan mark samt inuti bärarfordon. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ljungdahl Gösta, Malmberg Jenny-Ann, Nedgård Ingvar
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1589--SE)
Nyckelord magnetisk signatur, signaturduplikator, magnetic signature, signature duplication
Sammanfattning Leveransprover i november 2004 på den av FMV införskaffade magnetiska signaturduplikatorn Demeter II utföll inte som förväntat. För att avgöra huruvida resultatet berodde på defekt provutrustning eller defekt Demeter II bestämdes att det genererade magnetfältet skulle mätas. I denna rapport redovisas fältförsök genomfört 2005-01-20 vars resultat pekar på att Demeter II uppfyller leverantörens specifikation avseende prestanda.
Abstract The delivery tests carried out on the magnetic signature duplicator Demeter II acquired by FMV did not show expected results. To find out wether the dissatisfactory results were due to malfunctioning test equipment or due to malfunctioning Demeter II it was decided that the magnetic field was to be measured. The present report conveys the results of measurements carried out on Jan 20, 2005. The results indicate that Demeter II does perform according to the manufacturer´s system specifications.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182