Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

HUVUDDOKUMENT: Verksamhetsmodell mekaniserad bataljon.4 BILAGOR

HUVUDDOKUMENT: Verksamhetsmodell mekaniserad bataljon.4  BILAGOR Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Stenius Joakim, Lindell Per-Ola
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1591--SE)
Nyckelord VUM-LS, verksamhetsbeskrivning, verksamhetsmodell, verksamhetsanvändningsfall, UML, mekaniserad bataljon, markstrid, VUM-LS, business description, business model, business use case description, UML, mechanized battalion, ground warfare
Sammanfattning Det framtida nätverks- och insatsbaserade försvaret med nya militära strategier ställer nya krav på de tekniska system som ska stödja ledningen av Försvarsmaktens verksamhet. Egenskaper som dynamik och flexibilitet blir av största vikt vid utvecklingen av tekniska system för ledning. Dessa tekniska system skall stödja informationsutbyte och kommunikation mellan Försvarsmaktens olika enheter i den framtida verksamheten. Projektet Ledning Bataljon ansvarar för utvecklingen av ledningssystemets tekniska del Stridsledningssystem Bataljon (SLB) samt framtagning av ledningsmetoder för bataljon inom markstridskrafterna. Användningen av en verksamhetsmodell är ett sätt att stödja utvecklingsprocessen. Detta dokument beskriver en verksamhetsmodell för mekaniserad bataljon. Modellen är framtagen i en projektgrupp bestående av systemutvecklare och verksamhetsföreträdare. Utgångspunkt för arbetet har varit de uppgifter som Försvarsmakten kan ställa till en mekaniserad bataljon, samt interna uppgifter som lednings- och vidmaktshållande uppgifter. Till detta huvuddokument hör fyra bilagor vilka vardera beskriver var sin uppgift i detalj. BILAGOR:Bilaga 1 Beskrivning av uppgiften Ta Bilaga 2: Beskrivning av uppgiften Försvara Bilaga 3: Beskrivning av uppgiften Fördröja Bilaga 4: Beskrivning av uppgiften Leda instats.
Abstract The future network and task force based defence with new military strategies have resulted in new requirements for the technical systems intended to support the command in the Swedish Armed Forces. Qualities such as dynamics and flexibility will be of great importance in the development of technical systems aimed to support command. These systems must be able to support information sharing and communication between all units in the Swedish Armed Forces. The project "Ledning Bataljon" manages the development of the technical parts and the methodology of the future ground warfare Command and Control system, using business models in a way of supporting the development process. This document presents a UML business model describing how the mechanized battalion performs their activities. The model has been developed by a project group consisting of system developers, user representatives and domain experts. Other related parts to this document are four appendixes which describes selected tasks in details.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182