Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Development of low-emissive camouflage paint: Final report.

Development of low-emissive camouflage paint: Final report. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hallberg Tomas, Niinimäki-Heikkilä Tiina (PvTT), Hedborg-Karlsson Eva, Salonen Pasi S (PvTT), Nilsson Christina, Jänis Anna
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1592--SE)
Nyckelord lågemissiv, färg, bindemedel, pigment, low-emissive, paint, binder
Sammanfattning Den här rapporten sammanfattar ett projektsamarbete mellan FOI och Finska PvTT (Finnish Defence Forces Technical Research Centre) rörande framställning av lågemissiv färg för maskering i det infraröda våglängdsområdet, utan att förlora önskade visuella färgegenskaper. Olika typer av pigment och polymerbaserade bindemedel har testats, både individuellt och blandat till färg, även innehållande olika tillsatsmedel. IR-reflekterande pigment såsom Al, Ag, Cu, belagda metallpigment, metallbelagda cenosfärer, Si och multilager av TiO2/Au/TiO2 användes i form av flingor eller sfäriska partiklar i olika storlekar. Belagda metallpigment och flingor av multilager användes för att sänka reflektansen i det visuella området. En slutsats är att bland dessa pigment ger endast färg baserad på aluminiumpartiklar acceptabelt låg emissivitet. Olika färgpigment användes för visuell effekt. Radartransmissionsegenskaper hos färg undersöktes också.
Abstract This report concludes a collaboration project between the Swedish Defence Research Agency and the Finnish Defence Forces Technical Research Centre, on the development of low-emissive paint for camouflage in the IR, without loosing performance in the visual region. Different types of pigments and polymer based binders have been tested, both individually and mixed together as paint, also including various additives. IR-reflecting pigments such as Al, Ag, Cu, coated metal pigments, metal coated cenospheres, Si and multiple-layers of TiO2/Au/TiO2 were used in the shapes of flakes or spherical particles of different size distributions. Coated metal pigments and multiple-layer flakes were used in order to decrease the reflectance in the visual range. One conclusion is that among these pigments only aluminium-based paint gave rise to acceptably low emissivity. Various pigmentation colours were used for visual effect. Radar transmission properties of paint were also investigated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182