Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Division of Systems Technology - Annual report 2004.

Division of Systems Technology - Annual report 2004. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dalberg Eva, Goliath Martin, Yi Choong-ho, Norrbrand Eva
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1596--SE)
Nyckelord Systemteknik, autonoma system, systemmodellering, experimentell aerodynamik, beräkningsfysik, vindenergi, kärnvapenfrågor, hydroakustik, marina sensorsystem, signalbehandling, systems technology, autonomous systems, systems modelling, experimental aerodynamics, computational physics, wind energy, nuclear weapon issues, underwater acoustics, naval sensor systems, signal processing
Sammanfattning Avdelningen för Systemteknik bedriver forskning och utveckling för såväl Försvarsmakten som det civila samhället. Årsrapporten beskriver vår samlade kompetens, resurser och verksamhet samt några höjdpunkter under år 2004. Avdelningen är indelad i nio institutioner: Flyg och autonoma system, Systemmodellering, Experimentell aerodynamik. Analys och beräkning, Vindenergi och flygteknisk miljöforskning, Kärnvapenfrågor och detektion, Marina experiment, Signalbehandling och Numerisk vågutbredning och analys. Institutionernas verksamhet beskrivs övergripande i rapporten. Verksamhet och resultat från några forskningsprojekt beskrivs mer i detalj. Huvudfinansiär av avdelningens verksamhet är Försvarsmakten och FMV. Andra finansiärer är Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet och olika statliga myndigheter, liksom företag inom den svenska försvarsindustrin.
Abstract The Division of Systems Technology conducts research and development for the benefit of both the Swedish Armed Forces and civil authorities. The annual report describes our competences, resources and activities together with some high-lights from the year 2004. The division consists of nine departments: Autonomous systems, System modelling, Experimental aerodynamics, Computational physics, Wind energy and aviation environment research, Nuclear weapon issues and detection, Applied marine research, Signal processing and Computational wave propagation and analysis. The activity of each department is outlined in the report. Aims and results of some research projects are described in more detail. The main part of the research is funded by the Swedish Armed Forces and the Defence Materiel Administration. Other commissioning organisations are the Ministry of Defence, Ministry of Foreign Affairs and various government authorities. We also do commissioned research for the Swedish defence industry.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182