Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

HEMP-hotet mot samhällets tekniska infrastruktur. Rapport från KBM workshop 2005-01-27.

HEMP-hotet mot samhällets tekniska infrastruktur. Rapport från KBM workshop 2005-01-27. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bäckström Mats, Undén Göran
Ort: Linköping
Sidor: 66
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1600--SE)
Nyckelord HEMP, EMP, NEMP, teknisk infrastruktur, infrastructure
Sammanfattning En HEMP är en elektromagnetisk puls som orsakas av en kärnvapenexplosion ovanför jordens atmosfär. Sommaren 2004 redovisades resultatet av en omfattande studie av detta hot i form av en hearing i den amerikanska kongressen. Man fruktar att en HEMP kan utlösas av någon av de s.k. skurkstaterna eller av en avancerad terroristorganisation. I rapporten beaktas särskilt effekterna på det civila samhällets tekniska infrastruktur. Man konstaterar i rapporten att en HEMP "is one of a small number of threats that can hold our society at risk of catastrophic consequences". Föreliggande rapport beskriver innehållet och utfallet av en workshop som arrangerades på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten i januari 2005. Målet för denna workshop var att informera om den amerikanska studien samt att ta fram beslutsunderlag om eventuella aktiviteter och åtgärder i Sverige. Slutsatserna från workshopen är att en inventering av skyddet mot HEMP bör utföras och att denna inventering också ska innefatta verkan av den s.k. E3-komponenten. Däremot rådde delade uppfattningar om hur en sådan inventering ska organiseras och finansieras. Vår rekommendation är att en ambitiös inventering ska göras. I avvaktan på att oklarheter i finansiering och organisationsform klarats ut föreslås att en mindre omfattande inventering snarast påbörjas. Denna föreslås bestå i en undersökning av inverkan av HEMP på vitala komponenter i elkraftnätet. Studien bör utföras i nära samverkan med främst ABB och Svenska Kraftnät samt om möjligt med hjälp av det amerikanska företag som utfört analyser av verkan av E3-komponenten i den amerikanska studien.
Abstract This report is an account of the content and outcome of a workshop arranged by the Swedish Emergency Management Agency. The workshop was held in Stockholm in January 2005. One aim of the workshop was to make a presentation of the content and conclusions of a report from the Commission to Assess the Threat to the United States from Electromagnetic Pulse (EMP) Attack, which was presented for the US Congress in July 2004. Another aim was to prepare a basis for a decision on possible activities and measures to be taken by Swedish authorities. The conclusion from the workshop is that a survey of the state and condition of the protection against HEMP in Sweden should be carried out, and that this investigation shall include also the effects of the E3- component of the HEMP threat. The way to organize and finance such a survey is however yet unclear. Our recommendation is that such a survey should be accomplished. Awaiting a solution of suitable forms for organization and financiation we propose that a specialized, less extensive investigation should be started immediately. This should consist of a susceptibility analysis of vital components of the Swedish electric power infrastructure. The study should be carried out in co-operation with Svenska Kraftnät, ABB and others. If possible, for the analyses of the impact of the E3 component, a foreign consultant with profound experience from those kind of studies should be employed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182