Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Målbeskrivningar av raketartellerisystem för AVAL.

Målbeskrivningar av raketartellerisystem för AVAL. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hartmann Mats
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1601--SE)
Nyckelord målbeskrivning, studie, BM22, Zil-135, Frog 7, värdering, AVAL, target description, BM22, Zil135, Frog 7, assesment, AVALL
Sammanfattning Ett antal målbeskrivningar till värderingsprogrammet AVAL har tagits fram för att i första hand användas inom försvarsmaktens studieverksamhet. I denna rapport beskrivs raketartillerisystemen BM22 och FROG 7, burna av ett fordon baserat på ZIL 135. Rapporten ger en översiktlig beskrivning av målen och deras begränsningar. För att förstå modellerna tillräckligt bra för att själv använda modellerna samt förstå resultaten av simuleringarna bör man dock sätta sig in i beskrivningen utöver den här presenterade översikten.
Abstract A few target descriptions for the assessment software AVAL has been developed, primarily to be used within the armed forces´ studies. In this report the rocket artillery systems BM22 and FROG 7, carried on a vehicle based on ZIL 135, are described. The report gives a summary of the targets and their limitations. To understand the models well enough to be able to use them and understand the simulation results one has to aquire a deeper understanding of the descriptions than that presented here.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182