Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

High energy density materials efforts to synthesize the pentazolate anion: Part 1.

High energy density materials efforts to synthesize the pentazolate anion: Part 1. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wallin Sara, Östmark Henric, Brinck Tore, Carlqvist Peter, Claridge Rob, Eriksson Lars, Hahma Arno, Hedlund Emma, Holmgren Erik, Norrefeldt Martin, Yudina Larisa
Ort: Stockholm
Sidor: 64
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1602--SE)
Nyckelord HDEM, N5-, syntes, HEDM, N5-, synthesis
Sammanfattning Rapporten beskriver framstegen i arbetet med att syntetisera pentazolatanjonen, N5-. Startmaterialen, arylpentazoler, och deras egenskaper beskrivs. Detektionsmetoder, inklusive den lyckade detektionen i en masspektrometer diskuteras också. Resultat från kvantmekaniska beräkningar på en möjlig våtkemisk syntesväg till N5- presenteras också.
Abstract The report describes the progress in the work to synthesise the pentazolate anion, N5-. The starting materials, arylpentazoles, and their properties are discussed. Detection methods including the successful detection with mass spectrometry are described. The results of quantum mechanical calculations on a possible wet chemistry route to make N5- are also presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182