Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Handlingar från seminariet Pulsad elektrisk energi vid FOI Vapen och skydd.

Handlingar från seminariet Pulsad elektrisk energi vid FOI Vapen och skydd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Anders, Nyholm Sten E (red)
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1604--SE)
Sammanfattning Ett seminarium med temat Pulsad elektrisk energi vid FOI Vapen och skydd avhölls 2005-02-17 vid Grindsjöns forskningscentrum. Värd för seminariet var projektet AECV-energisystem och inbjudna talare var projektledare för projekt som studerar andvändningen av elektrisk energi i olika pulsade tillämpningar. Syftet med seminariet var dels att infomera om AECV energisytemprojektets övergripande systemtänkande, dels att ge en överblick över de projekt som utnyttjar pulsad elektrisk energi. Seminariet visade på bredden av tillämpningsområden och på vikten av ett sammanhållande projekt likt AECV-energisystem som knyter ihop kraven för de olika tillämpningarna så att de kan integreras på olika plattformar. Denna rapport dokumenterar de tekniska föredrag som hölls under seminariet.
Abstract A seminar with the theme Pulsed Power at FOI Weapons and Protection was held 2005-02-17 at Grindsjön Research Centre. Host for the workshop was the project AECV Energy Systems and invited speakers were the project leaders that are heading projects where studies of the use of electric energy for various pulsed applications are performed. The objectives of the workshop were to inform about the project AECV Energy Systems and its systems´ aspects as well as to give an overview of the project that uses pulsed power. The workshop showed the multitude of application areas and also the importance of an all-embracing project, like AECV Energy Systems, that ties the demands of the various applications together in such a way that they can be integrated into various platforms. This report documents the technical presentation that were held during the workshop.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182