Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mål-markinteraktion- En studie.

Mål-markinteraktion- En studie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustafsson Magnus, Herberthson Magnus, Nilsson Stefan
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1606--SE)
Nyckelord IEM, diffus markspridning, spekulär spridning, radarmålarea, RCS, bakgrund, mål-markinteraktion, IEM, diffuse ground scattering, specular scattering, radar cross section, RCS background, target ground interaction
Sammanfattning Många verktyg för smygteknik undersöker objektets monostatiska radarmålarea i frirymdsfallet. Denna metod fungera för flygfarkoster, men knappast för sjö- eller markbaserade fordon vilka måste studeras ihop med den bakgrund där de är placerade. Av den anledningen måste man ha möjlighet att för den kombinerade scenen hantera målareabidragen från såväl direktbidragen samt interaktionsbidraget från mål och mark. I denna rapport studeras dessa, ofta försummade, fenomen. En statistikbaserad metod för behandling av skrovliga ytor (IEM, Integral Equation Method) beskrivs, liksom hur den kombineras med ett enkelt fasetterat mål, nämligen en platta. Vidare belyses skillnaden mellan koherent och diffus spridning. En mängd simuleringar visar på olika marktypers egenskaper samt på effekter när man på marken placerar ett mål. Huvudslutsatsen är att radarmålarean hos mål måste studeras i sitt sammanhang, det vill säga objektet måste studeras tillsammans med sin förväntade omgivning. Genom de presenterade beräkningarna visas detta I kvantitativa termer och effekterna ses ibland vara stora.
Abstract Many tools examine the vehicle and evaluate its monostatic radar cross section in free space. This may be adequate for flying objects, but hardly for sea or ground vehicles. These objects must be studied in their natural surroundings, together with the background in which they are placed. For that reason one needs to have the capability to study, in the scene containing the target and the background, the radar cross section (RCS) contribution from these two parts, as well as from their interaction. In this report these, often neglected, phenomena are studied. We describe a method, based on statistical modelling, for evaluating rough surfaces (IEM, Integral Equation Method). It is also described how this method can be combined with a simple target, namely a plate represented with one facet. We also elucidate the difference between coherent and diffuse scattering. Several simulations show the properties of different types of ground, and the resulting effect when a target is placed there. The main conclusion is that the radar cross section of a target must be evaluated in its natural context, i.e., the target must be handled together with its expected surroundings. This is demonstrated through the simulations in quantitative terms, and it is seen that the effects sometimes are large.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182