Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inverkan av grundläggande plåt- och projektilparametrar på rörliga plåtars skyddsförmåga.

Inverkan av grundläggande plåt- och projektilparametrar på rörliga plåtars skyddsförmåga. Best��ll tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lidén Ewa, Andersson Olof, Tjernberg Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1607--SE)
Nyckelord Sneda plåtar, reaktivt pansar, sensoraktiverat skydd, bekämpningsmekanismer, KE-projektiler, pilprojektiler, omvända skjutförsök, olique plates, reactive armour, active armour, hard-kill komponents, KE-projectiles, long rod projectiles, reverse impact
Sammanfattning Dynamiska tilläggsskydd är avsedda att störa hotstridsdelen innan denna träffar grundpansaret och kommer att bli en vanligt förekommande skyddskomponent i framtida pansarskydd. En vanlig hard-kill-del i sådana system är en rörlig störplåt. Målsättningen med en nu pågående studie är att bygga upp en grundläggande förståelse för hur en sådan störplåt snedställer, deformerar och/eller slår sönder en pilprojektil och utreda hur olika projektil- och plåtparametrar inverkar. I arbetet har ingått att utveckla en lämplig försöksmetod och en utvärderingsmetodik med vars hjälp resultaten från försöken kan kvantifieras. Förutom experiment har även kontinuumdynamiska simuleringar genomförts. I denna rapport redovisas försöksmetoden och utvärderingsmetodiken samt inverkan av längd kaliberförhållande på projektilen och vinkel och hastighet på störplåten.
Abstract Dynamic add-on armours are used to disrupt threat warheads before they hit the basic armour. They will constitute an important part of future armour concepts and a frequently used hard-kill component of such a system is a moving plate. The aim of a current study is to build up a basic understanding of the way a moving plate yaws, deformes and/or fragments a long rod penetrator and to assess the influence of projectile and target parameters. Part of the work has consisted in the development of a suitable experimental method and an evaluation methodology enabling quantification of the experimental results. Apart from experiments, continuum-dynamic simulations have been carried out. In this report, the test set-up and the evaluation procedure is described. The influence of long rod penetrator aspect ratio and plate angle of obliquity and velocity is accounted for.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182