Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Implementation of real-time CARABAS-II image formation and change detection.

Implementation of real-time CARABAS-II image formation and change detection. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Haapalahti Gustav, Murdin Daniel, Blom Martin, Frölind Per-Olov, Ulander Lars
Ort: Linköping
Sidor: 18
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1609--SE)
Nyckelord realtid, processering, CARABAS, SAR, FBP, förändringsdetektion, real-time, processing, CARABAS, SAR, FBP, change detection
Sammanfattning En realtidsprocessor för CARABAS-II har implementerats och utvärderats. Alla delar i signalbehandlingskedjan frånradardata till måldetektioner är inkluderade, dvs pulskompression, radiobrusfiltrering, snabb bakåtprojektion, geokodning, matchning, klassificering, CFAR-filtrering, detektion och slutligen grafisk visning av bilder, detektioner och kartdata. Alla steg arbetar på block av data för att tillåta realtidsflöde och parallellisering. Systemet uppnår beräkningsprestanda i realtid eller nära realtid med två 4-CPU datorer.
Abstract A real-time processor for CARABAS-II has been implemented and evaluated. All parts in the processing chain from radar data to target detections are included, i.e. pulse-compression, radio-frequency interference filtering, fast backprojection, geocoding, matching, classification, CFAR filtering, detection and finally graphical display of images,detections and map data. All steps work on data blocks to allow real-time data-flow and process parallelization. It is shown that the system achieves real-time or near real-time processing performance using two 4-CPU computers.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182