Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flyttbara skydd mot vapenverkan - en litteraturstudie.

Flyttbara skydd mot vapenverkan - en litteraturstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Forsén Rickard, Magnusson Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 66
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1612--SE)
Nyckelord Flyttbara skydd, Deployable protection
Sammanfattning Behov av flyttbara och snabbyggda skydd mot vapenverkan finns framför allt vid internationella insatser, t.ex. vid anordnande av stridsställningar, observationsposter, checkpoints och camper. Även vid andra snabbt uppkomna situationer såsom vid kravaller, eller vid plötslig omgruppering av styrkor kan behov av sådana skydd finnas. Förutom det uppenbara kravet på skydd mot vapenverkan, som ofta kan vara svårbestämt och föränderligt, finns också krav på enkel hantering och låg vikt, samt låg kostnad. I rapporten redovisas resultatet av en omfattande litteraturstudie av dels hotkategorier men framför allt har olika skyddsprinciper studerats och särskilt deras prestanda mot projektiler, framför allt finkalibriga och splitter, samt mot belastning från explosioner. Studien ger en bred bild av olika skyddsprinciper som grund för inriktning av fördjupade studier med kvantifiering av potentialen hos intressanta skyddsprinciper.
Abstract In many situations during out of area missions there is a great need for rapidly erectable and/or transportable field fortifications, which can be used for fighting positions, bunkers and command or observation posts. Also in other situations such as riots or sudden regrouping of military forces is this kind of protection needed. Besides the obvious demand for a protection capability against sometimes undefined weapons effects there are also demands for easy handling and for low cost. In this report a literature survey is made on both threat categories but particularly protection capabilities concerning blast load and perforating objects such as fragments and fine calibre projectiles. The study gives a comprehensive account of protection principles as a basis for more detailed and quantified survey of the potential of interesting principles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182