Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Survey of modulation classficiation methods for QAM signals.

Survey of modulation classficiation methods for QAM signals. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wikström Maria
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1616--SE)
Nyckelord modulationsklassificering, QAM, modulation classification
Sammanfattning Bestämning av modulationstypen hos en signal är ett snabbt framskridande forskningsområde med tillämpningar inom både civil kommunikation och militär signalspaning. Quadrature Amplitude Modulation (QAM) är en modulationstyp där både amplituden och fasen hos signalen varieras i enlighet med meddelandesignalen. Tack vare den bandbreddseffektivitet QAM erbjuder har användandet av denna modulationstyp ökat vilket aktualiserar behovet av metoder för att kunna klassificera QAM signaler. Denna rapport är resultatet av en litteraturstudie av existerande metoder för QAM-klassificering med utgångspunkt både från mönsterigenkänning och beslutsteori. Metoder baserade på högre ordningens statistik, neurala nätverk, wavelets och maximum-likelihood, presenteras och grundläggande fördelar och nackdelar identifieras. Generellt sett så har den tidigare forskningen på de föreslagna metoderna antagit ideala förhållanden, d.v.s. signaler mottagna i additivt Gaussiskt brus och perfekt återskapande av signalparametrar. Således krävs mer omfattande utvärderingar t.ex. robusthetsanalys av de föreslagna metoderna innan en praktisk implementering kan genomföras.
Abstract Classification of the modulation type of a signal is a rapidly evolving research area with interests in both civilian and military applications. Quadrature Amplitude Modulation (QAM) is a modulation scheme where both the amplitude and phase of the signal is shifted in accordance with the message. Because of its bandwidth efficiency QAM has become more frequently used especially in high capacity radio communications. Since there is a recent increase of QAM signals, methods for classifying such signals are of great importance. This report is a result of a study performed to survey existing methods for QAM classification. Both pattern recognition and decision theoretic methods based on for example higher order statistics, wavelets and maximumlikelihood, are presented. The proposed methods are discussed and fundamental advantages and drawbacks are identified. In general, the approaches to QAM classification are only at its first stage towards practical implementation since ideal conditions, i.e. additive white Gaussian noise and perfect signal parameter recovery, are assumed and current analysis of the considered methods lacks studies in robustness.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182