Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Swedish National Terrorism Policy after "Nine-Eleven": problems and Challenges.

Swedish National Terrorism Policy after Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Norell Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1618--SE)
Nyckelord Counter Terrorism Policy
Sammanfattning Bakgrunden till studien är den diskussion som avser vilken roll olika myndigheter ska ha i kontraterrorismsammanhang. Frågan gäller naturligtvis även för andra områden relaterade till terrorism och därmed sammanhängande områden. Denna diskussion, och debatt tog fart på allvar efter terrorattackerna i USA den 11 september 2001. Speciellt efter den svenska 11-septemberkommissionens arbete som lades fram 2003. (SOU 2003:32). I rapporten lades flera rekommendationer fram Rekommendationer som rör hur hur olika myndigheter och berörda organisationer kan samarbeta bättre och hur Säkerhetspolisen - som fortfarande ses som den myndighet som, med svenskt språkbruk "äger" terrorismfrågan - enklare ska kunna ta in resurser från andra myndigheter vid behov. Utgångspunkten för denna studie är dock att 11-septemberutredningen lider av en viktig brist i det att de inte tar upp ett grundläggande strukturellt problem, nämligen det att man i den svenska strukturen tenderar att utse en organisation/myndighet som den som "äger" frågan, och dels, inom samma struktur gör det mycket svårt att arbeta över myndighets- och organisationsgränserna. Vidare pekar studien på det faktum att genom att utse någon som äger frågan, och det i en struktur som samtidigt gör det så svårt att samarbeta, riskerar att viktig och relevant information och kunskap går förlorad eller aldrig kommer till nytta. I stället hävdas att en mer framkomlig väg vore att inrätta någon form av krishanteringscenter, uppbyggd kring specifika händelser med tillräckliga resurser och befogenheter att snabbt ta in relevant kunskap när den behövs.
Abstract The purpose of this study is to discuss the issue of Counter-Terrorism within a Swedish context, albeit in a comparative mode. The background is the rather new debate in Sweden as to what role various agencies should have in the area of CT.This debate took off after the findings of the Swedish Royal Commission investigating the "nine-eleven" events from a Swedish perspective. In the report (SOU 2003:32) several recommendations are put forth, dealing with issues such as how various agencies can work better together and how the Security Police - who is still identified as the "lead" agency in regard to CT operations - can bring in resources from other agencies, should the need arise. This study argues that the underlying premises for that report (and for the whole discussion about the CT-issue) is flawed in that it does not question the notion of the necessity of a "lead" agency (who therefore also is the sole instance of deciding what help, if any, might be needed. Furthermore, this underlying basis (of the role of the Security Police as lead agency)does not take into account the fact that other agencies might have knowledge, unbeknownst to the Police, due to lack of coordination and the flow of necessary Intelligence, that can be of critical value to any CT operation. The study argues that as long as these structural flaws in the system are there, nothing fundamental will change in the way Sweden is trying to deal, at present theoretically, with the issue of CT-policy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182