Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Evaluation of the contamination by explosives and metals in soils at the Älvdalen Shooting Range. Part 1. Investigation strategies and sampling.

Evaluation of the contamination by explosives and metals in soils at the Älvdalen Shooting Range. Part 1. Investigation strategies and sampling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ampleman Guy, Thiboutot Sonia, Martel Richard, Edlund Christina, Karlsson Rose-Marie, Ahlberg Mats, Sjöström jan, Qvarfort Ulf, Bladfält Kent, van Ham Nico, Duvalois Willem
Ort: Umeå
Sidor: 47
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1619--SE)
Nyckelord Sampling strategies, explosives, energetic materials, shooting range, provtagningsstrategier, explosivämnen, skjutfält
Sammanfattning I maj 2003 deltog representanter från Nederländerna, Kanada och Sverige i en gemensam fältundersökning av Älvdalens skjutfält i Dalarna. Undersökningen var en del i ett trilateralt avtal; Project Arrangement Number 2003-02, mellan de tre nationerna rörande miljömässiga aspekter av energetiska material. Syftet var att demonstrera hur en plats med denna typ av kontaminering kan undersökas och karakteriseras. Älvdalens skjutfält är ca 540 km2 stort och ca 120 km2 utgör målområden. Ammunition som används inom området är exempelvis lös ammunition, övningsammunition, rökammunition, pyroteknisk utrustning, skarpa sprängmedel och tändladdningar. Tre specifika områden inom skjutfältet har undersökts, en övningsbana för handgranater, ett s k anti-tankområde med målområde samt avfyrningsplatser (Karlgrav) och ett målområde för skjutning på längre avstånd (Rivsjöbrändan). Prover som tagits i de olika områdena kommer att analyseras med avseende på TNT och resultaten kommer att presenteras i Part 2, Analyses, Results och Discussion.
Abstract In May 2003, representatives from the Netherlands, Canada and Sweden participated in a joint field investigation of the shooting range Älvdalen in Dalarna, Sweden. the investigation was part of a trilateral agreement, Project Arrangement Number 2003-02, between the three countries concerning Environmental Aspects of Energetic Materials. The aim was to demonstrate how to approach and characterize a site contaminated by explosives. The shooting range has an area of about 540 km2, of which 120 km2 constitute target areas. The ammunition fired at the range are blank ammunition, practice ammunition, live ammunition, smoke ammunition, pyrotechnics, live explosives and ignition charges. Three specific areas in the shooting range were examined, a hand grenade range, an anti-tank range with target area and firing positions (Karlgrav) and an impact area for long distance shooting (Rivsjöbrändan). Samples from the three areas will be analyzed for TNT and the results will be presented in Part 2, Analyses, Results and Discussion.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182