Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CNA-scenarier ur ett tekniskt perspektiv.

CNA-scenarier ur ett tekniskt perspektiv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wedlin Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1620--SE)
Sammanfattning Syftet med denna rapport och försöket att formulera scenarier på en teknisk nivå, är att den skall utgöra underlag i det fortsatta arbetet med inriktning av projektet samt att användas i interna workshops och i referens/styrgruppsarbete. Det är också författarens förhoppning att vi med hjälp av denna ansats skall kunna koppla försvarsmaktens typscenarier och andra liknande arbeten till innehållet i forskningen på vår tekniska nivå. Här kan man dock konstatera att vi fortfarande har långt kvar. Man kan också i viss mån använda rapporten som underlag vid diskussioner om vad IT-krigföring är och om de mekanismer som beskrivs i denna rapport är rimliga antaganden om en trolig framtid.
Abstract The purpose of this report is to formulate scenarios that could be used as foundation for the planning of the rest of the project. It is also the author´s hope that this way of formulating technical scenarios will make the connections to other scenarios a simpler task. We do, however, have a long road to walk before we reach that goal. Another usage of this report could be in discussions about what IT-warfare is and if these kind of scenarios are likely to happen.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182