Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Funktionalisering av sensorytor med molekylära avtryck - MIP.

Funktionalisering av sensorytor med molekylära avtryck - MIP. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gustafson Inga
Ort: Umeå
Sidor: 54
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1621--SE)
Nyckelord Molekylära avtryck, polymerer, sensorer, molecularly imprinted polymers, sensors
Sammanfattning Det finns ett stort behov av att utveckla realtidsinstrument för detektion av bakterier, virus och toxiner. De flesta metoder som är framtagna för detektion av dessa ämnen baseras på antikroppar och andra biologiska molekyler som bindande element. Dessa har sina inneboende svagheter i en begränsad stabilitet. I sökandet efter alternativa bindande molekyler har molekylära avtryck (Molecularly Imprinted Polymers, MIP) uppmärksammats. Framställningen av MIP baseras på att specifika avtryck av det ämne som ska detekteras formas i en syntetisk polymer. Detta kan resultera i bindningsställen med liknande affinitet och specificitet som hos naturliga receptorer men med en betydligt bättre stabilitet. Molekylära avtryck har använts inom t.ex. affinitetskromatografi för separation av små oorganiska molekyler. På 1980-talet initierades strävanden att även använda MIP-teknologin för att tillverka syntetiska receptorer och utvecklingen går nu mot att framställa MIP för större biologiska substanser på sensorytor. En sensor baserad på MIP-teknologi skulle kunna ha hög stabilitet och vara lätt att producera till en låg kostnad. Denna rapport ger en överblick över metoder för att framställa och karakterisera MIP. Med utgångspunkt från några exempel diskuteras även möjligheterna till att använda MIP i sensorer.
Abstract There is a great need of equipment for real time detection of bacteria, virus and toxins. Existing sensors used for biological detection are often based on natural molecules such as antibodies. Unfortunately, the stability of these molecules is relatively low and major efforts have been made to develop alternative receptor molecules. A promising method is the formation of molecularly imprinted polymers (MIP). This method is based on the formation of specific recognition sites in synthetic polymers, using imprint molecules, which can result in binding sites with similar affinities and selectivity as natural receptors. The technique has previously been applied to a variety of small inorganic molecules and used in chromatography. The new challenge is to produce imprints of macromolecules such as protein and bacteria and immobilize these at a sensor surface. the interest of MIP as recognition material in sensors resides in the expected high stability of these receptors and their expected low production costs. The report reviews methods to produce and characterize MIP. Using some examples, it also discusses the potential of MIP in sensor applications.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182