Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ADMIRE The Aero-Data Model In a Research Environment Version 4.0, Model Description.

ADMIRE The Aero-Data Model In a Research Environment Version 4.0, Model Description. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Forssell Lars, Nilsson Ulrik
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1624--SE)
Nyckelord ADMIRE, styrsystem, flygplansmodell, flygplanssimulering, robusthetsanalys, ADMIRE, flight control system, aircraft model, aircraft simulation, robustness analysis
Sammanfattning Denna rapport beskriver den ickelinjära flygplanssimuleringsmodellen ADMIRE. Beskrivningen omfattar flygplanet, styrsystemet, aktuatorer, sensorer samt osäkerhetsparametrar. Beskrivningen omfattar även en instruktion om hur man installerar och kör modellen. Modellen ADMIRE beskriver ett litet ensitsigt enmotorigt jaktplan med en delta-canardkonfiguration. ADMIRE är implementerad i MATLAB/SIMULINK. Flygplanets envelop är upp till Mach 1.2, höjden 6000 m samt anfallsvinkel upp till 90°. Modellen har både ett longitudinell och ett lateralt styrsystem samt enveloppsbegränsningar. I modellen finns även dragkraftsvektorisering modellerat men används inte i den nuvarande utgåvan av styrsystemet. I syfte att möjliggöra robusthetsanalys har modellen försetts med ett antal osäkerhetsparametrar med tillhörande gränser. ADMIRE kan trimmas och linjäriseras i hela enveloppen.
Abstract This document describes the nonlinear aircraft simulation model ADMIRE. It describes the main aircraft model, the flight control system, actuators, the sensor models and the uncertainty parameters with respective limits. This document also contains a description on how to properly install and run the model. The ADMIRE describes a generic small single seated, single engine fighter aircraft with a delta-canard configuration, implemented in MATLAB/SIMULINK Release 13. The model envelope is up to Mach 1.2 and 6000 m altitude. The model is augmented with a longitudinal flight control system (FCS) that controls the pitch rate at low speed and the load factor at higher speeds, and a lateral controller that controls the wind vector roll rate and the angle of sideslip. The longitudinal FCS also contains a very rudimentary speed controller. The model has thrust vectoring capability, although this is not used in the present FCS. For the purpose of the robustness analysis, the model is extended with the possibility to change some predefined uncertainty parameters within prescribed limits. The uncertainty parameters consist of configuration parameter-, aerodynamic-, actuator- and sensor (air data)-uncertainties. The model can be trimmed and linearized within the entire model envelope.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182