Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

America´s Grand Strategy: Implications for Sweden.

America´s Grand Strategy: Implications for Sweden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dörfer Ingemar
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1630--SE)
Nyckelord Förenta Staterna, Sverige, strategi, imperium, geopolitik, United States, Sweden, strategy, empire, geopolities
Sammanfattning Detta är en studie av Amerikas grand strategy, dess komponenter och konsekvenser för sverige. Förhållandet mellan grand strategy, imperium och geopolitik studeras. Genom att analysera amerika efter det kalla kriget som ett imperium argumenterar vi att Sverige är en av de fyrtio nationer som tillhör imperiet. Imperiets geopolitik uttrycks i dess globala närvaro och förändringarna i denna runt världen. Den nya nationella säkerhetsstrategin från 2002 bildar basen för Förenta Staternas nya grand strategy. Den jämförs med strategin under det kalla kriget. Specifika svagheter hos det amerikanska imperiet och utmaningar mot dess legitimitet undersöks. Sveriges säkerhetspolitik stämmer bra med dess roll i imperiet eftersom den sammanfaller med dess politik inom EU. Eftersom nästan alla kandidater nu är NATO medlemmar hindrar inte Sveriges medlemskap i partnerskap för fred att landet marginaliseras i den euroatlantiska säkerhetspolitiken.
Abstract This is a study of America´s Grand Strategy, its components and its implications for Sweden. The relationship between grand strategy, empire and geopolitics is studied. Analyzing post cold war America as an empire we argue that Sweden is one of the fourty nations belonging to that empire. The geopolitics of the empire is expressed in its global presence and the changes in this world wide deployment. The new national security strategy of 2002 forms the basis of the new grand strategy of the United States. It is contrasted with the cold war strategy. Specific weaknesses of the American Empire and the challenge to its legitimacy are analyzed. The national security policy of Sweden fits well with its role in the empire since it is consistent with its policy within the EU. Since almost all candidates have joined NATO Sweden´s membership in Partnership for Peace will not prevent its marginalization in euroatlantic affairs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182