Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Quarterly report on measurements of radionuclides in ground level air in Sweden. Thrid quarter 2004.

Quarterly report on measurements of radionuclides in ground level air in Sweden. Thrid quarter 2004. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Söderström Catharina, Arntsing Rune, Lindh Karin
Ort: Stockholm
Sidor: 8
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1632--SE)
Nyckelord Luftburen radioaktivitet, deposition, 7Be, 137Cs, 131I, 192Ir, airborne radionuclides, deposition, 7Be, 137Cs, 131, I, 192Ir
Sammanfattning Stationer för filtrering av markluft finns på sex olika ställen i Sverige: Kiruna, Umeå, Gävle, Ursvik, Visby och Ljungbyhed. Filtren pressas och analyseras veckovis med hjälp av gammaspektroskopi med germaniumdetektor. Nederbörd samlas in på fyra av dessa stationer: Kiruna, Gävle, Ursvik och Ljungbyhed. Nederbördsproven askas in och mäts med hjälp av gammaspektroskopi. Halterna av Be-7 och Cs-137 presenteras för luft och nederbörd för de olika stationerna. I de fall andra antopogena radionuklider detekteras presenteras även dessa.
Abstract Filtering of ground level air is performed weekly at six different locations in Sweden: Kiruna, Umeå, Gävle, Ursvik, Visby and Ljungbyhed. The filters are pressed and the contents of different radionuclides are measured by gamma spectroscopy. Precipitation is also collected at four of the stations: Kiruna, Gävle, Ursvik and Ljungbyhed, the samples are ashed and the contents of radionuclides are measured. The levels of Be-7 and Cs-137 in air and precipitation are presented for the different stations. Other antropogenic radionuclides detected, if any are also presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182