Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Grafikkortbaserad simulering av radar i syntetiska omgivningar.

Grafikkortbaserad simulering av radar i syntetiska omgivningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andersson Thord, Karlsson Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1634--SE)
Sammanfattning En tydlig trend inom försvarsmakten är att simuleringar får en allt viktigare roll för metod- och algoritmutveckling, utbildning av personal och utvärdering av ny materiel. I rapporten undersöker vi förutsättningarna för att kunna göra kostnadseffektiva radarsimuleringar i interaktiva hastigheter med hjälp av vanliga konsumentgrafikkort. Rapporten kan delas upp i tre delar där: * utvecklingen av grafikkort diskuteras i termer av prestanda och programmerbarhet. * vanliga beräkningsmetoder för radarmålarea diskuteras och jämförs med renderingstekniker från datorgrafiken. * en experimentimplementation som använder programmerbara grafikkort för radarsimulering redovisas. Den metod vi rekommenderar för framtida interaktiv radarsimulering är att man implementerar högfrekvens-approximationen GO/PO med hjälp av Photon Mapping, som är en modern global belysningsmetod från dator-grafiken. Vidare kan vi rekommendera användningen av grafikkort som en billig och kraftfull beräkningsresurs även för generella, icke-grafiska, vetenskapliga beräkningar.
Abstract In the Armed Forces, simulations are getting an increasingly important role for method- and algorithm development, personnel training and evaluation of new equipment. In the report, we examine the prerequisites for making cost effective radar simulations in interactive frame rates with the help of ordinary off-the-shelf (COTS) consumer graphic cards. The report can be divided in three parts where: * the development of graphic cards is discussed in terms of performance and programmability. * common methods for radar signature estimation, and their relation to rendering techniques from the computer graphics community, are discussed. * an experiment application is presented. The application is using a programmable graphics card for radar simulation in a synthetic environment. The method we recommend for future interactive radar simulations is the high frequency approximation GO/PO implemented with Photon Mapping, which is a modern global illumination method derived in the field of computer graphics. Furthermore, we recommend using graphic cards as an inexpensive and powerful computation resource, even for generic, non graphic, scientific calculations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182