Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Computer forensics and the ATA interface.

Computer forensics and the ATA interface. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Vidström Arne
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1638--SE)
Sammanfattning Den här rapporten beskriver de delar av ATA-gränssnittet som är relevanta vid datautredning. Endast mjukvarutekniker berörs. Några tester av mjukvara för datautredning och diskraderingpresenteras, tillsammans med ett test av ett hårdvaruskrivskydd. Resultaten visar på brister hos alla produkter som testats.
Abstract This report describes the parts of the ATA interface that are relevant to computer forensics. Only software techniques are covered. Some tests of forensics and disk wiping software are shown, toghether with a test of a hardware write blocker. The results show weaknesses in all the products tested.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182