Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inledande studie: Simulering av initiering av sprängämnen vid beskjutning.

Inledande studie: Simulering av initiering av sprängämnen vid beskjutning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tjernberg Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1641--SE)
Nyckelord Autodyn, Lee-Tarver, detonation, initiering, sprängämne, autodyn, Lee-Tarver, detonation, initiation, explosives
Sammanfattning För verkansvärdering och sårbarhetsvärdering är det ofta viktigt att kunna förutsäga om sprängämnen kommer att detonera/initieras om de träffas av projektiler, splitter eller RSV strålar. Av betydelse för om sprängämnet initieras eller inte, är bland annat typ av sprängämne, projektilhastighet, projektildiametern, projektilens nosform och anslagsvinkeln vid träff. Vidare påverkar även projektilmaterialets densitet och akustiska impedans. En hög projektilhastighet kombinerat med en stor projektildiameter ger alltid en stor risk för detonation. Vidare påverkas initieringsförloppet även av om projektilen måste penetrera höljet runt sprängämnet. Detta är speciellt viktigt eftersom detta ofta är fallet i praktiken. Syftet med rapporten har varit att studera om det går att simulera några av de experiment som gjorts tidigare. I denna inledande rapport har inte inverkan av höljet eller projektilformer studerats. För många sprängämnen saknas tillförlitliga materialparametrar, dessutom kan små förändringar av sprängämnet påverka känsligheten och därmed materialparametrarna. Detta gör att simuleringarna inte alltid kan bli helt tillförlitliga. Simuleringarna är dock mycket användbara om relevanta materialparameterar finns tillgängliga.
Abstract In survivability and weapon effectiveness evaluation it is valuable to predict if explosives detonates if it is penetrated with projectiles, fragments or shaped charges. Initiation or not, depends on the type of explosive, projectile velocity, projectile diameter, the shape of the projectile tip and the attitude angel of the projectile. Further, the projectile density and acoustic impedance will influence. A high projectile velocity and a large diameter will always give a high risk for detonation. Initiation or not, also depend on if the projectile has to penetrated the casing of the explosive. This is the usual situation in practice. The intention with the report is to investigate if it is possible to reproduce some early experiments. Influence from the casing or different projectile shapes have not been investigated. There is a lack of reliable material parameters for many explosives; further, small variations of the explosive will influence the material parameters. This means the simulations is not always reliable. The simulations are useful if relevant material parameters are available.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182