Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Landminsystem - Detektion och neutralisation. En sammanfattning av forskning och studier som bedrivits i projektet under åren 2000-2004.

Landminsystem - Detektion och neutralisation. En sammanfattning av forskning och studier som bedrivits i projektet under åren 2000-2004. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sarholm Lena, Kjellström Ann, Wanhatalo Marita, Menning Dennis, Holmgren Erik, Woldegiorgis Andreas, Brantlind Mona, Ek Stefan, Berglind Rune
Ort: Stockholm
Sidor: 82
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1642--SE)
Nyckelord Landminor, minhot, explosivämnen, detektion, analysmetoder, nedbrytbara energetiska material, toxicitetsstudier, neutralisationsmetod, land mines, mine threat, explosives, analysis, degradable energetic materials, toxicity studies, neutralisation method for clearance
Sammanfattning Detta dokument är en slutrapport från projektet "Landminsystem - Detektion och neutralisation" och ger en kort beskrivning av det arbete som utförts i detta projekt mellan år 2000 och 2004. Rapporten ger en sammanfattning av arbetet, nyttan för kund och projektets slutsatser. En vidare utblick över framtiden ges. Dessutom beskrivs minvapnets historia, minhotet i världen, detektion och metoder för kemisk spårämnesanalys av explosivämnen från minor och annan ammunition, migrationsstudier, bakteriella biosensorer, nedbrytbara energetiska material och neutralisationsmetoder.
Abstract This document is the final report from the project "Land mine systems - detection and neutralisation" and gives a short description of the work performed therein between 2000 and 2004. At first, a brief summary of the work is given, where the benefits for the client and some perspectives for the future. Furthermore, the history of mine systems, the mine threat in the world, detection and methods for chemical trace analysis of explosives from mines and other munitions, migration studies, bacterial biosensors, degradable energetic materials and neutralisation methods.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182