Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beslutsprocesser för ledning. Beredningsbeslut, förenklade beslut, samverkansbeslut samt insatsledning.

Beslutsprocesser för ledning. Beredningsbeslut, förenklade beslut, samverkansbeslut samt insatsledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wikberg Per, Adolfsson Max, Strangert Bo, Holmström Helena
Ort: Linköping
Sidor: 86
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1644--SE)
Nyckelord beslutsprocesser, ledning, självsynkronisering, decision processes, command and control, self synchronisation
Sammanfattning Syftet med föreliggande studie är att vidare konkretisera hur en nätverksbaserad beslutsprocess skulle kunna se ut år 2020 och diskutera framtida praktiska lösningar av hur tekniken kan stödja människan utan att vara låst till traditionella beslutsprocedurer. Fyra beteendevetenskapliga och två organisationsteoretiska beslutsmodeller, har sammanställts till en gemensam beslutsmodell. Modellen beskriver val av arbetsmetod för beslutsfattande, och hur valet leder vidare i ett av tre olika spår: beredningsbeslut, förenklade beslut samt samverkansbeslut, i syfte att generera ett principbeslut som kan sägas motsvara beslut i stort (BIS), då det definierar inriktningen på beslutet. Modellen har även ett fjärde spår i form av omvärldsbevakning och ledning av den redan pågående processen. Detaljutformning och implementering av beslut är en följd av principbeslutet och har mer karaktären av en administrativ process. Då det är nödvändigt att skapa en tillfällig organisation för ledning, exempelvis vid en insats som involverar flera olika myndigheter, skräddarsys en sådan specifikt för ändamålet. Modellen användes som spel- och dokumentationsunderlag under två spelmoment där ett antal aktörer fick beskriva hur de skulle agera mot bakgrund av olika scenarier. Nya, formaliserade och gemensamma beslutsmetoder bedöms även i fortsättningen vara ett viktigt utvecklingsområde. Fokus bör i första hand ligga på anpassning till internationella situationer.
Abstract The purpose of this study was to concretize how a net-work based decision process might be manifested in 2020. Four theories on decision making deriving from the behavioral sciences and two from organizational theory were compiled into one decision model. The model describes the choice of method for decision making among three different alternatives to generate commanders intent: rational, rapid and negotiated decisions. The model also describes the management of progressing tasks. The final implementation of the decision is regarded as an administrative task. The model also specifies the necessity to organize a temporary command and control function if the task calls for the coordination of different reciprocally independent organizations. Using the model as a script, two war gaming sessions were conducted. The consequences on technical decision support systems, decision-making methods and organisational solutions were discussed in the context of two different scenarios. Further developments of formalised decision methods are judged to be an important issue. Focus of such a development should be adaptation to international operations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182