Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A review of aeronautical fatigue investigations in Sweden during the period May 2003 to May 2005.

A review of aeronautical fatigue investigations in Sweden during the period May 2003 to May 2005. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Blom Anders F (ed)
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1646--SE)
Nyckelord Fullskaleprovning, lastspektra, metallutmattning, spänningsanalys, brottmekanik, spricktillväxt, resthållfasthet, fullscale testing, load spectra, metal fatigue, stress analysis, fracture mechanics crack propagation, residual strength
Sammanfattning I denna rapport presenteras en sammanställning av arbeten utförda i Sverige inom området flygteknisk utmattning under perioden maj 2003 till maj 2005. Sammanställningen innehåller grundläggande studier avseende utmattning i metaller, spänningsanalys och brottmekanik, studier av sprickpropagering och resthållfasthet, samt provning av strukturer i full skala. En referenslista avseende relevanta artiklar som utgivits under perioden som sammanställningen avser är inkluderad.
Abstract In this paper a review is given of the work carried out in Sweden in the area of aeronautical fatigue during the period May 2003 to May 2005. The review includes basic studies of fatigue development in metals, stress analysis and fracture mechanics, studies of crack propagation and residual strength, and testing of full-scale structures. A reference list of relevant papers issued during the period covered by the review is included.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182