Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experimentell mätning av fältvariabler vid höghastighetsförbränning med laserinducerad fluorescens.

Experimentell mätning av fältvariabler vid höghastighetsförbränning med laserinducerad fluorescens. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Norrefelt Martin, Elfsberg Mattias, Carlsson Torgny
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1649--SE)
Nyckelord laserinducerad fluorescens, OH, förbränning, experimentella metoder, ICCD, laser induced fluorescence, OH, combustion, experimental methods, ICCD
Sammanfattning En redogörelse för det arbete som bedrivits under våren 2005 i projektet Framdrivning/PDE i delen för diagnostisering av höghastighetsförbränning. Verksamhetens syfte är att utveckla FOI:s förmåga att utnyttja experimentella metoder för förbränningsstudier, bland annat laserinducerad fluorescens (LIF). Tekniken är användbar för att avbilda tvådimensionella fält av bl a temperatur och koncentration av förbränningsprodukter. I rapporten beskrivs framstegen gjorda i år inom detta område, liksom förändringar i experimentell teknik och utrustning. Experiment har utförts i den för projektet byggda experimentriggen, där förbränning sker av en blandning av vätgas och luft. Resultatet är avbildningar av OH i ett tunt skikt i förbränningszonen under olika tidpunkter.
Abstract An account is given of the work that has been done during the spring of 2005 within the FOI project Framdrivning/PDE (Propulsion/PDE) regarding diagnostics of high speed combustion. The purpose of the project is to develop FOI´s ability to use experimental techniques for propulsion studies, for example by using laser induced fluorescence (LIF). This technique can be used for two-dimensional imaging of temperature and concentration of combustion products. The improvements done during the last year within this field are described, as well as changes in experimental technique and equipment. Experiments have been done in the experimental combustion rig, built for this purpose, where a mixture of air and hydrogen was burnt. The results are images of thin sheets of OH in the combustion zone at different times.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182