Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Numerical simulation of scramjet combustion.

Numerical simulation of scramjet combustion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Berglund Magnus, Wikström Niklas, Fureby Christer
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1650--SE)
Nyckelord Scramjet förbränning, storvirvelsimulering, experimentella jämförelser, scramjet combustion, large eddy simulation, experimental comparison
Sammanfattning I den här studien har storvirvelsimulering (LES, efter eng. Large Eddy Simulation) använts för att undersöka överljudsströmning och förbränning i en modell av en scramjetmotor. LES-modellen baseras på en ostrukturerad finita-volymsdiskretisering av kontinuitets-, rörelsemängds-, entalpi- och blandningsfraktionsekvationerna. Diskretiseringen använder en variationsminimerande fluxrekonstruktion av de konvektiva fluxerna för att undvika ofysikaliska oscillationer. Den konfiguration som används är en förenklad modell av en laboratoriemodell av en scramjetmotor vid Institutet for kemisk framdrivning vid det Tyska luft- och rymdfartsinstitutet (DLR) och består av en ensidig divergent kanal med en kilformad flamhållare vid vilkens bas vätgas injiceras i en överljudsströmning med luft. Tre fallstudier har genomförts: (i) enbart överljudsströmning, (ii) överljudsströmning med vätgasinjektion och (iii) överljudsströmning med vätgasinjektion och förbränning. I syfte att validera LES-modellen jämförs resultaten med experimentella data för hastighet och jämförelser görs även mellan förväntade och uppmätta schlieren-, skugg- och PIV fält. LES-beräkningarna har förmågan att förutse både ren strömning och kemiskt reagerande strömning förhållandevis väl.
Abstract In this study, Large Eddy Simulation (LES) has been used to examine supersonic flow and combustion in a model scramjet combustor. The LES model is based on an unstructured finite volume discretization, using total variational diminishing flux reconstruction, of the filtered continuity, momentum, enthalpy and mixture fraction equations. The configuration used is similar to the laboratory scramjet at the Institute for Chemical Propulsion of the German Aerospace Center (DLR) and consists of a one-sided divergent channel with a wedge-shaped flameholder at the base of which hydrogen is injected. Three cases are investigated: (i) supersonic flow, (ii) supersonic flow with hydrogen injection and (iii) supersonic flow with hydrogen injection and combustion. For the purpose of validation, the LES results are compared with experimental data for velocity and temperature at different cross-sections. In addition, qualitative comparisons are also made between predicted and measured schlieren, shadow and PIV fields. The LES computations are capable of predicting both the non-reacting and reacting flowfields reasonably well - in particular we notice that the LES model identifies and differentiates between peculiarities of the flow-fields found in the experiments.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182