Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Parameter sensitivity methods applied on a surface-to-air missile model.

Parameter sensitivity methods applied on a surface-to-air missile model. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eliasson Peter, Hildings Casper, Nilsson Ulrik, Skoogh Daniel
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1655--SE)
Nyckelord Känslighetsanalys, robotmodell, modellering, simulering, optimering, skjutdiagram, sensitivity analysis, missile model, modelling, simulation, optimisation, launch diagram
Sammanfattning Denna studie har utförts inom projektet Teknisk hotsystemvärdering (THSV). Syftet med studien har varit att undersöka användningen av optimeringsmetoder för känslighetsvärdering av flygplan-robotmodeller. Vidare har två metoder inom känslighetsanalys tillämpats på skjutdiagram, Monte Carlo samt lokal metod. Båda metoderna undersöker påverkan på roboträckvidd vid parameterosäkerheter. Derivatabaserade optimeringsalgoritmer har utvecklats och testats för flygplan-robotmodell. Vi har visat att derivatabaserade optimeringsmetoder är lovande för att hitta extremvärden i känslighetsanalytiska studier. I denna studie har en förenklad modell av en tredimensionell luftvärnsrobotmodell använts.
Abstract This study was conducted within the project Technical Threat Systems Assessment (THSV). The purpose of this study is to make an investigation about the utilisation of optimisation based methods for sensitivity assessment in aircraft-missile models. Launch diagrams have also been utilised for two types of sensitivity analysis namely Monte Carlo and a local method. Both methods investigate the influence on the missile range when parametric uncertainties are present. Derivative based optimisation algorithms have been developed and tested using an aircraft missile model. We have shown that derivative based optimisation methods are promising to find extremum values fast in sensitivity analysis studies. In this study a simplified model of a 3-dimensional Surface to Air Missile against an aerial target is used.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182