Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Contamination resulting from deposited CW agents : model for calculating transfer of substances and gas concentration in the air.

Contamination resulting from deposited CW agents : model for calculating transfer of substances and gas concentration in the air. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Edvard
Ort: Umeå
Sidor: 16
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1657--SE)
Nyckelord Contamination, self-decontamination, evaporation, concentration, passage, deposition of CW agents onto the road, kontaminering, självsanering, avdunstning, koncentration, C-beläggning på väg
Sammanfattning En modell baserad på experiment har utvecklats för att beräkna kontminering av fordon och personer vid passage av eller vistelse i C-beläggning. Penetration av C-stridsmedel genom kläder, skor, handskar och hud, samt gaskoncentration i luften som resultat av avdunstning ingår också i modellen.
Abstract A model based on conducted experiments has been developed in order to estimate contamination of vehicles and people crossing a contaminated area, or spending time in areas in which CW agents are deposited. The model describes penetration of CW agents through clothing, shoes, gloves and skin, as well as the gas concentration in the air resulting from evaporation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182