Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Penetration in concrete for projectiles with L/D-9.

Penetration in concrete for projectiles with L/D-9. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hansson Håkan
Ort: Stockholm
Sidor: 124
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1659--SE)
Nyckelord Betong, HPC, armering, penetration, experiment, concrete, HPC, reinforcement, penetration, non-normal impacts, experiments
Sammanfattning Penetrationsdjupet för penetrerande bomber har ökat de senaste åren i och med introduktionen av penetratorer med ett förhållande mellan längd och diameter (L/D) på upp till 10. Den här typen av vapen är främst avsedda för att slå ut fortifikatoriska skydd, t ex undermarksanläggningar. Modellförsök med projektiler mot betongmål redovisas i rapporten, dessa modellprojektiler med L/D förhållande på ca nio är framtagna vid FOI. Vid försöken användes tre typer av betong, dels standardbetong men även två typer av högpresterande betong (HPC). Kraftigt armerade mål av standardbetong studerades också vid försöken. Vid försöken studerades både genomslag av mål med registrering av utgångshastighet och penetrationsdjup i betongmål utan genomslag. Försöken genomfördes vid de nominella anslagshastigheterna 420 och 460 m/s, samt för anslagsvinklarna 90° och 60°. Försöken genomfördes för att erhålla data för jämförelse med empiriska formler och numeriska modeller. Försöken med vinkelrätt anslag i målet är jämförda med en empirisk modell för uppskattning av penetrationsdjupet i betongmål.
Abstract The performance of penetrating warheads has increased the last few years by introducing penetrators with a length to diameter ratio of almost 10. This type of weapon is primarily intended for use against hardened structures e.g. bunkers. Model scale tests with ogive nosed projectiles with a L/D ratio of approximately nine against concrete targets is reported here, using projectile designs developed at FOI. Three types of concretes were used for the tests, incl. two types of High Performance Concrete (HPC). Further, penetration of heavy reinforced concrete targets was also studied during the tests. The study considered both perforation of targets with measurement of exit velocities, and penetration into targets with measurement of the penetration depths. The tests were performed at two nominal impact velocities, i.e. 420 and 460 m/s, and two impact angles for the projectiles, i.e. 90° and 60°. The tests were performed to obtain data for comparison with equations for concrete penetration and numerical simulations of concrete penetration. The tests for the projectiles with normal impact angles are compared with an empirical equation for estimations of penetration depths into concrete targets.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182