Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Recognition of human activity in video - a feasability study.

Recognition of human activity in video - a feasability study. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sidenbladh Hedvig
Ort: Linköping
Sidor: 11
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1669--SE)
Nyckelord datorseende, analys av människor i bild, computer vision, analysis of humans in video
Sammanfattning Högnivåanalys av videodata är nu möjligt på ett helt annat sätt än för bara några år sen, tack vare den snabba utvecklingen av datorkraft. Denna rapport drar upp riktlinjer för ett forskningsinitiativ inom igenkänning av mänsklig rörelse i video vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI. Det långsiktiga målet är att etablera en permanent forskningsgrupp inom seendebaserad övervakning och analys av människor i bilder vid FOI, med kontakter med industri och universitet i Sverige och utlandet.
Abstract With the recent increase in computing power, high-level automatic analysis of video is becoming increasingly possible. This report outlines some future directions for a research initiative in recognition of human activities in video at the Swedish Defence Research Agency, FOI. The long term goal of the initiative is to set up a permanent research group in visual surveillance and analysis of humans in images, centered at FOI, with connections to both industry and universities in Sweden and abroad.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182