Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Oceanografiska modeller: rekommendationer för Försvarsmakten.

Oceanografiska modeller: rekommendationer för Försvarsmakten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sigg Robert
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1671--SE)
Nyckelord Oceanografi, 1-D-modell, 3-D-modell, Probe, MITGCM, oceanography, one-D model, three-D model, Probe, MITGCM
Sammanfattning En översikt görs av två angreppssätt vad gäller oceanografisk modellering. Den första metoden bygger på endimensionell modellering och exemplifieras här av programmet Probe. Den andra metoden är en tredimensionell modell och exemplifieras av programmet MITGCM. Genom deltagande i ett flertal marina övningar har det framkommit att behovet av oceanografisk information är tvåfaldig hos Försvarsmakten. Dels finns ett behov av oceanografiska prognoser för taktisk planering av operationer och dels finns ett behov av att kunna konstruera miljömodeller för till exempel taktikutveckling efter genomförda övningar. Utifrån de för- och nackdelar som Probe och MITGCM innehar rekommenderas följande: Som första steg implementeras Probe i ett taktiskt stödsystem som kallas COMBIS där fokus framför allt är utbildning av operatörer. Sedan sätts MITGCM upp för ett skärgårdsområde där modellen körs med både förenklad och tidsvarierande randvillkor. Avslutningsvis fokuseras arbetet på att köra modellens dataassimilationsdel. För att möta Försvarsmaktens behov på oceanografiskt stöd i internationella insatser modifieras modellerna så att om indata finns tillgängligt skall modellerna kunna köras för ett godtyckligt område.
Abstract An overview concerning two approaches in oceanographic modelling is presented. The first one is one-dimensional modelling while the other one is a full three-dimensional model. The columnmodel is represented with Probe and the three-D model with MITGCM. The need for oceanographic information in the Royal Swedish Navy (RSwN) can be described as two-fold: In the planning of operations, oceanographic forecasts are needed to determine the tactical behaviour. After naval exercises there is a need to establish a recognized environmental picture. From the advantages and the disadvantages with the two model approaches the following is recommended: As a first step Probe will be implemented in a tactical decision aid called COMBIS. The main purpose with this software is to contribute to the education of sonar operators. The second step is to implement the three-D model MITGCM and run the model for both simplified and varying boundary conditions. The last step is to study the data assimilation scheme in order to improve the establishment of recognized environmental pictures. In order to meet the requirement of the RSwN to use oceanographic support during international operations the models are modified in such a way that if boundary data is available it should be possible to run the models over arbitrary areas.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182