Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

North Korea´s chemical and biological weapons programmes in 2005 : real or outdated threats?

North Korea´s chemical and biological weapons programmes in 2005 : real or outdated threats? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Waldenström Louise, Norlander Lena, Puu Gertrud
Ort: Umeå
Sidor: 61
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1679--SE)
Nyckelord North Korea, Kim Jong-il, educational system, science, technology, critical indicators, chemical weapons, biological weapons, Nordkorea, utbildningssystem, forskning, teknik, kritiska indikatorer, kemiska vapen, biologiska vapen
Sammanfattning Nordkorea utpekades i januari 2002 av president Bush som en av ondskans axelmakter, dvs. en stat som stöder terrorism, bl a på grund av landets påstådda innehav av massförstörelsevapen. Det är väl känt att Nordkorea är i besittning av avancerad missil- och kärnenergiteknik och misstänks att ha, enligt amerikanska och sydkoreanska källor, lager av främst kemiska vapen. Denna rapport värderar varför och hur Nordkoreas kemiska och biologiska program har utvecklats, troligen av olika anledningar, och hur deras strategiska vikt verkar ha minskat med den ökande svårigheten att komma över material för produktion och utveckling p g a exportkontroll. Den diskuterar likaså hur kemiska och biologiska vapen har minskat i värde i Nordkoreas militära strategi, jämfört med kärnvapenkapaciteten. Rapporten hävdar att möjligheten finns att om Pyongyang skulle omvärdera vikten av kemiska och biologiska vapen är det med stor sannolikhet så att Nordkorea fortfarande har lager av användbara kemiska vapen, samt tekniken och kunskapen att skifta "dual-use"-anläggningar till hemlig produktion, inom både det kemiska och det biologiska området.
Abstract North Korea, as a member of the "Axis of Evil", has been labelled as a state of concern by the U.S. Government due to their alleged possession of weapons of mass destruction (WMD). It is well known that North Korea holds advanced missile and nuclear technology, and is suspected to have, according to U.S and South Korean sources, stockpiles of foremost chemical weapons. This report evaluates why and how North Korea´s chemical and biological programmes developed, most likely for different purposes, and how their strategic importance seems to have decreased with the increasing difficulty in obtaining materials used for production and development related to control mechanisms. It also discusses chemical and biological weapons (CBW) lessened significance in regards to North Korea´s military defence compared to the nuclear capability. In addition, the report maintains the possibility that if Pyongyang would reassess the importance of CBW, it is most likely that North Korea still have stockpiles of chemical weapons for use, and the technology and knowledge to shift dual-use facilities for clandestine production, in both the chemical and biological fields.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182