Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Intrusion detection system and respons for mobile ad hoc networks.

Intrusion detection system and respons for mobile ad hoc networks. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nordqvist Dan, Westerdahl Lars, Hansson Anders
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1683--SE)
Nyckelord IDS, ad hoc, mobila nätverk, mobile networks
Sammanfattning Forskningsområdet intrångdetekteringssystem (IDS) för mobila ad hoc nätverk är under utveckling. De existerande IDS:er som finns på marknaden är i huvudsak avsedda för fasta och trådlösa nätverk. I en tidigare rapport framkom det att existerande produkter för trådlösa IDS:er inte är lämpliga för taktiska ad hoc nätverk. Arkitekturen i dessa verktyg stödjer inte behoven av autonoma och självorganiserande nätverk samt saknar förmågan att upptäcka relevanta attacker. I den här rapporten föreslås en arkitektur för en mobil ad hoc IDS. Systemet är baserat på generella IDS krav likväl som på specifika krav som uppkommer med ad hoc miljön. Militära krav är även infogade i arkitekturen. Resultatet är en nätverks IDS implementerad i samtliga noder i nätverket.
Abstract The research area of mobile ad hoc intrusion detection systems (IDS) is still under development. Existing IDS´es are mainly for wired or wireless networks. In a previous report it was concluded that existing products for wireless IDS´es are not suitable for tactical mobile ad hoc networks. The IDS architecture of the tested tools neither has support for the autonomous and self-organized property nor the ability needed for detecting relevant attacks. In this report an architecture for a mobile ad hoc network IDS is presented. The IDS is based on requirements from a general perspective, some special requirements for the ad hoc environment and finally military requirements. The result is a network IDS located on each node within the network.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182