Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulering av explosionsbelastade betongbalkar - en principstudie.

Simulering av explosionsbelastade betongbalkar - en principstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magnusson Johan, Hansson Håkan
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1686--SE)
Nyckelord Simuleringar, betongbalkar, luftstötvågsbelastning, materialmodeller, brottmodeller, numerical simulations, concrete beams, air blast loading, material models, failure models
Sammanfattning En teoretisk studie har genomförts på armerade betongbalkar utsatta för explosionslast. Studien omfattade numeriska simuleringar med Autodyn 3D med syftet att främst studera utböjningsförlopp, brottmoder, upplagsreaktioner och uppsprickning. Det långsiktiga målet är att kunna bedöma en konstruktions skyddsförmåga vid stora dynamiska belastningar. Främst användes RHT-modellen för att beskriva betongen men även Drucker-Prager modellen användes för jämförelse. De parametrar som studerades var olika brottvillkor och flytlagar för betong, inverkan av elementstorlek, töjningshastighetsberoende och modellering av armeringen. Resultaten visar på möjligheterna att simulera den dynamiska responsen för armerade betongbalkar. Skjuvbrottet som uppstod i balkarna var elementberoende vid övergången från ett grovt elementnät till ett finare med de aktuella materialmodellerna. Det fortsatta arbetet bör fokusera på att i Autodyn implementera en förbättrad modell för att beskriva dragbrottet i betong vilken kan användas tillsammans med RHT-modellen. I denna undersökning modellerades all armering med total förankring i betongen utan möjligheter till glidning. Studier om armeringens förankring i betongen bör i ett fortsatt arbete innehålla ett gränssnitt för att tillåta viss glidning mellan dragarmering och betong. Det är även intressant att studera balkar med höghållfast betong och olika armeringsmängder.
Abstract A theoretical investigation has been performed on reinforced concrete beams subjected to air blast loading. The investigation involved numerical simulations with the use of Autodyn 3D and the purpose was among others to study deformations, failure modes, support reactions and cracking. A future goal is to have the ability to make predictions of the protective level of a structure subjected to large dynamic loads. The RHT material model was primarily used for the concrete but also the Drucker-Prager model was used as a comparison. Parameters such as flow rules for the concrete, the influence of meshing, strain rate dependence and modelling of the reinforcement were considered. The results from this investigation show the abilities to simulate the dynamic response of dynamically loaded concrete beams. Furthermore, the results show that the mesh influenced the shear failure of the beams for the used element sizes and material models. A continuation of this investigation should focus on implementation of a modified model for the tensile fracture of concrete, which can be used in combination with the RHT model. In this investigation, the reinforcement was not allowed any slip relative to the concrete elements. This, future work should involve theoretical studies on the bond slip relationships between rebars and the concrete. It is also of interest to study the dynamic behaviour of beams consisting of high strength concrete and with different amounts of tensile reinforcement.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182