Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Detection of chemical warfare agents in water by solid phase microextraction-ion mobility spectrometry (SPME-IMS).

Detection of chemical warfare agents in water by solid phase microextraction-ion mobility spectrometry (SPME-IMS). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rittfeldt Lars, Fällman Åsa
Ort: Umeå
Sidor: 25
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1687--SE)
Nyckelord Nervgas, senapsgas, mätning, detektion, vattenanalys, SPME, IMS, nerve agents, sarin, soman, mustard gas, detection, analysis
Sammanfattning Vattenprover med kemiska stridsmedel analyserades med ett SPME-IMS-instrument. Stridsmedlet extraherades under fem minuter med SPME-fibern som sedan sattes in i IMS-instrumentets upphettade jonkälla. Tekniken som används i SPME-IMS-instrumentet är relativt snabb och lämpar sig väl för fältbruk. Upp till tio vattenprover kan analyseras per timme med detetkonsgränser omkring 1 ppm eller bättre för de sju undersökta stridsmedlen.
Abstract Water samples containing chemical warfare agents were analyzed with a SPME-IMS instrument. The agent was extracted during 5 minutes with the SPME fibre which was then inserted into the heated ion source of the IMS instrument. The SPME-IMS instrument provides a fast detection technique suitable for field operation. Using a 5-minute sampling time, up to ten water samples per hour can be analyzed. About 10 ng substance is sufficient to detect an agent with the IMS instrument. The obtained detection limits were about 1 ppm or better for the seven different agents tested.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182