Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experimental procedure during the evaluation of ACES.

Experimental procedure during the evaluation of ACES. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berggren Peter, Oskarsson Per-Anders, Nählinder Staffan, Borgvall Jonathan
Ort: Linköping
Sidor: 14
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1688--SE)
Nyckelord procedur, utvärdering, ACES, procedure, evaluation
Sammanfattning Rapporten ger en heltäckande procedurbeskrivning av hur utvärderingen av ACES (Air Combat Evaluation System) genomförts. Studierna undersökte ´presence´ (närvaro), ´fidelity´ (realism), de pedagogiska verktygen, potentiella VR-symptom och användning av en HMD (huvudmonterad display). Teknisk experimentutrustning, ACES och balansmätning beskrivs också kortfattat. Syftet med denna rapport är att redovisa hela den experimentella proceduren, då experimentet bestod av flera delstudier som rapporteras annorstädes.
Abstract This report gives an all-embracing description of the integrated experimental setup of the simultaneously performed studies of ACES (Air Combat Evaluation System). The studies investigated presence, fidelity, embedded pedagogical tools, potential VR-symptoms, and use of the HMD (Head Mounted Display). ACES and technical equipment used for measures of postural stability are also briefly described. Thus, the purpose of this report is to describe the whole experimental setup, as the study comprised several research objectives reported elsewhere.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182