Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Two-dimesional finite element model for simulation of the interior ballistics of guns.

Two-dimesional finite element model for simulation of the interior ballistics of guns. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Unosson Mattias, Olovsson Lars, Andreasson Sten
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1690--SE)
Nyckelord Innerballistik, krut, flamspridning, godtycklig finita elementmetod, ALE, interior ballistics, propellant, flame spreading, arbitrary finite element method, ALE
Sammanfattning En modell för innerballistiska simuleringar av kanoner föreslås och implementeras i en tvådimensionell explicit finita elementkod. Modellen tillämpas på en 40 mm kaliber kanon med tillfredställande resultat.
Abstract A model for simulation of the interior ballistics of guns is proposed and implemented into an two-dimensional explicit finite element code. The model is applied to a 40 mm calibre gun with satisfactory results.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182