Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sveriges bidrag till PRT i Afghanistan - En utvärdering inför övertagandet av ledningen för PRT Mazar-e-Sharif.

Sveriges bidrag till PRT i Afghanistan - En utvärdering inför övertagandet av ledningen för PRT Mazar-e-Sharif. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bogland Karin, Bedford Sofie
Ort: Stockholm
Sidor: 69
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1692--SE)
Nyckelord PRT, Provinsial Reconstruction, Teams, MOT, Mobila observatörsteam, Svenskt truppbidrag, Afghanistan, ISAF, Mazar-e-Sharif, mobile observation teams, Swedish troop contribution
Sammanfattning Denna rapport är resultatet av en utvärdering av det nuvarande svenska bidraget till PRT (Provincial Reconstruction Team) Mazar-e-Sharif, Afghanistan. Rapporten har två syften. Det första syftet är att beskriva det brittiskt ledda PRT Mazar-e-Sharif, med en fokusering på det svenska bidraget. I anslutning till detta presenteras också förbättringsmöjligheter som knyter an till den svenska delen av bidraget. Det andra syftet är att fastställa om det finns rum för eventuella förbättringar inför det svenska övertagandet av PRT Mazar-e-Sharif.
Abstract This report is the result of an evaluation of the Swedish troop contribution to PRT (Provincial Reconstruction Team)in Mazar-e-Sharif, Afghanistan.The purpose of the report is twofold. The first purpose is to describe the British led PRT Mazar-e-Sharif focusing on the Swedish contribution. In accordance to this, recommendations will be presented spotlighting the Swedish part of the contribution.The second purpose is to conclude if there is room for improvements ahead of the Swedish takeover of the PRT Mazar-e-Sharif. The results are in particular aimed for decision makers within the Swedish government and for those responsible for planning procedures within the Swedish Defence, but the report is also written in a way that invites other readers interested in the subject.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182