Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Formulering och karakterisering av FOX-7 /GAP-krut för brinnhastighetsmätningar vid olika tryck och temperaturer.

Formulering och karakterisering av FOX-7 /GAP-krut för brinnhastighetsmätningar vid olika tryck och temperaturer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Menning Dennis, Pettersson Åke, Adolfsson Reine, de Flon John
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1697--SE)
Nyckelord FOX-7, GAP, krut, formulering, EMBLA, FOX-7, GAP, gun propellant, formulation, EMBLA
Sammanfattning Arbetet omfattar tillverkning och karakterisering av ohärdade och härdade krutkompositioner bestående av FOX-7 och poly(glycidylazid), även kallad glycidylazidopolymer (GAP). Brinnhastighetsmätningar har genomförts på kruten vid låga och höga tryck och vid olika temperaturer, med Crawford- och EMBLA-bomb. Syftet var att ta reda på temperaturkänsligheten hos FOX-7, samt partikelstorlekens betydelse för brinnegenskaperna hos FOX-7. Ett antal ohärdade och härdade FOX-7/GAP-krut tillverkades och karakteriserades med avseende på partikelstorlekar, härdningsförlopp och mekaniska egenskaper. Temperaturkänsligheten hos FOX-7 gick ej att utvärdera av framkomna resultat, men däremot kunde det konstateras att brinnhastigheten hos fina partiklar FOX-7 (18-60 µm) var högre än för FOX-7-partiklar i storlekarna 46-126 µm, i tryckintervallet 50-350 MPa och vid 20°C, vilket skulle kunna tyda på att FOX-7 uppvisar samma typ av brinnhastighetsberoende som exempelvis rent ammoniumperkloratkrut (AP-krut) av samma partikelstorlekar gör vid låga tryck.
Abstract The work includes manufacturing and characterization of uncured and cured gun propellant compositions, consisting of FOX-7 and poly(glycidyl azide), also known as Glycidyl Azido Polymer (GAP). Burn rate measurements of the propellants have been performed in Crawford and EMBLA vessels, at low and high pressures and at different temperatures. The purpose was to examine the temperature sensitivity of FOX-7 and the influence of particle size on the burn rate of FOX-7. A number of uncured and cured FOX-7/GAP gun propellants were manufactured and characterized by particle size, curing behaviour and mechanical properties. The temperature sensitivity of FOX-7 was not possible to evaluate with the basis of received results, but it was on the other hand possible to show that the burn rate of fine FOX-7 particles (18-60 µm) was higher than for FOX-7 particles of the sizes of 46-126 µm, in the pressure interval of 50-350 MPa and at a temperature of 20°C, which could mean that FOX-7 is showing the same burn rate behaviour as pure ammonium perchlorate (AP) propellant of the same particle sizes does, at low pressures.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182