Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Finite element simulations of mine blast effects - a convergence study using GRALE2D.

Finite element simulations of mine blast effects - a convergence study using GRALE2D. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Olovsson Lars, Sundel Tommie, Tjernberg Anders, Johansson Bo
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1703--SE)
Nyckelord GRALE2D, stötvåg, konvergensstudie, GRALE2D, blast, convergence study
Sammanfattning Detta arbete är en konvergensstudie med syftet att arbeta fram riktlinjer för axisymmetriska finita elementberäkningar med GRALE2D av effekten från detonerande minor. Den, mot en plan stel yta på avståndet 50 cm, reflekterade tryckpulsen har analyserats vid olika minstorlekar för såväl frilagda som nedgrävda laddningar. Modellens geometri och dimensioner valdes för att efterlikna en situation där ett fordon utsätts för en detonerande mina. Resultaten indikerar vissa problem att nå konvergens för reflekterat tryck nära symmetriaxeln. Detta är extra tydligt i de fall minan täckts med ett lager sand. För globala resultat och impulsintensiteter uppvisar dock programmet generellt sett en god konvergens. Rapporten avslutas med riktlinjer för val av elementstorlek vid olika laddningsstorlekar.
Abstract This work is a convergence study with the objective to work out guidelines for the in-house finite element code GRALE2D in axi-symmertrical mine blast simulations. The reflected pressure pulse against a rigid flat surface at different charge sizes, at stand-off distance 50cm, has been analysed for both surface laid and buried mines. Geometries and dimensions were chosen as to resemble the situation of a vehicle exposed to a mine blast. The results indicate certain problems at obtaining converged results for local pressure peaks near the axis of revolution. This is especially the case in situations where the mine is covered by a layer of soil. However, global results and impulse intensities generally converge quite well. The report is concluded with some suggestions regarding element size at different charge sizes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182