Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A Contemporary study of research on tactical missile propulsion.

A Contemporary study of research on tactical missile propulsion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Berglund Magnus, Tegner Jon, Wingborg Niklas
Ort: Stockholm
Sidor: 81
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1706--SE)
Nyckelord Framdrivning av missiler, omvärldsanalys, missile propulsion, contemporary research
Sammanfattning I den här studien ges en överblick av pågående, världsomspännande forskning inom områden som är relevanta för framdrivning av taktiska missiler. De områden som behandlas är vätskeraketer, fastbränsleraketer, hybridraketer, dysdesign, rakethöljesdesign, drivämnen, raketplymer, gasturbiner, vätske- och fastbränsleramjets, "combined cycles", scramjets och pulsdetonationsmotorer.
Abstract In this study, the ongoing global research pertaining to tactical missile propulsion is surveyed. The aim of the study is to find the current research trends in the areas of relevance. The topics considered include liquid rockets, solid rockets, hybrid rockets, nozzle design, solid rocket case design, propellant development, solid rocket plumes, gas turbines, liquid- and solid-fueled ramjets, combined cycles, scramjets, and pulse detonation engines.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182