Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Decomposition studies - new methods applied on ADN and RDX.

Decomposition studies - new methods applied on ADN and RDX. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Anna
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1709--SE)
Nyckelord Sönderfall, matrisisolation, masspektrometri, ADN, RDX, decomposition, matrix isolation, mass spectrometry, ADN, RDX
Sammanfattning Kunskap om explosivämnens sönderfall är likvärdigt med kunskap om deras fundamentala kemiska reaktionsvägar. Denna kan appliceras på en rad olika områden. Exempel är utvärdering av risker förknippade med hantering och långtidsförvaring, modellering av initiering och brinnegenskaper, riskanalys och framtagandet av nya energetiska material med specifika egenskaper. En time of flight masspektrometer försedd med ett kappillärinsläpp har använts för att studera "ADN-anomalin", tendensen för torrt ADN att genomgå ett begränsat sönderfall inom temperaturintervallet 60-65ºC. Initiala resultat presenteras i rapporten. En ny metod att studera sönderfall håller på att testas och tillämpas nu på RDXs reaktionsintermediärer. Denna metod - matrisisolationsspektroskopi - har den stora fördelen att kunna fånga även mycket kortlivade molekyler, såsom rintermediärer, och lagra dem i en kall, inert matris. Detta möjliggör noggrann spektroskopisk analys. Metoden kan också ge strukturinformation om de studerade molekylerna. Matrisisolation kan bli ett värdefullt komplement till de metoder som idag används för sönderfallstudier, och kan användas för att studera sönderfall hos nya energetiska material.
Abstract The study of decomposition of explosives is the study of fundamental chemical reaction pathways. This knowledge is important in many fields. Examples are evaluation of risks concerning handling and long time storing, modelling of initiation and burn characteristics, risk evaluations and the tailoring of new energetic materials. A time of flight mass spectrometer equipped with a fused silica capillary column inlet has been use for the study of the "ADN anomaly", the onset of a minor decomposition reaction for dry ADN at a temperature of 60-65 ºC. Initial results are presented. A new method for decomposition studies is currently being set up and applied on RDX decomposition intermediates. This method - matrix isolation spectroscopy - has the advantage of being able to capture short lived chemical species, such as reaction intermediates, and keep them in a cold, inert matrix to allow for spectroscopic investigations. The method can also provide structural information about molecules. Matrix isolation will be an important complement on today´s experimental methods, and can be used for the decomposition studies of new energetic materials.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182