Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Perspektiv på tilltro i multinationella operationer.

Perspektiv på tilltro i multinationella operationer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Strömberg Dan, Pettersson Göran, Svenmarck Peter, Thurén Ronny
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1712--SE)
Nyckelord tilltro, internationella operationer, NATO, KFOR, EBO, KBD, Kosovo, trust multinational operations
Sammanfattning Försvarsmaktens ökande deltagande i internationella insatser som t.ex. EU:s "battle groups" förutsätter ett snabbt och effektivt samarbete med militär och civil personal från andra länder och kulturer. För att samarbetet ska fungera är det bl.a. viktigt att ha rätt anpassad tilltro till samarbetspartners och den multinationella organisationen, trots olika modersmål, uttryckssätt, attityder och värderingar. Här presenteras ett antal perspektiv på dessa frågor. o Tilltro inom civila multinationella organisationer, främst företag, har studerats intensivt; här görs en sammanfattning om frågor av potentiellt viktig art för försvarsmakten. o Försvarsmakten har beslutat att anpassa sin teknik och verksamhet till operationskoncept och standarder i NATO. Rapporten presenterar några tilltrorelaterade problem och synpunkter kopplade till två av NATO:s viktigaste operationskoncept, Effects-Based Operations (EBO) och Knowledge-Based Development (KBD). o Svenska soldater i utlandstjänst har fört hem viktig information och erfarenhet om tilltro till underrättelser, partners, teknik med mera. Detta diskuteras med utgångspunkt från upploppet i Kosovo 2004.
Abstract The Swedish Armed Force´s increased participation in international operations, as for example EU:s battle groups, presumes fast and effective cooperation with armed forces and civilian personal from other nations and cultures. One important requirement in this type of operations is a correctly adapted trust to cooperating multinational partners and organisations in spite of different languages, manners, attitudes and values. This report will present some perspectives on these issues: o Trust in international organisations, primarily private companies, has been studied intensively. A summary is presented concerning issues of potentially important character for military Swedish personell. o The Swedish Armed Forces has decided to adapt its operational methods and techniques to NATO concepts of operations and standards. This report presents some trust-based problems and views connected to two of NATOs most important operational concepts, Effects-Based Operations (EBO) and Knowledge-Based Development (KBD). o Swedish soldiers in international service have brought back important informations and experiences concerning aspects of trust, regarding partner cooperation, intelligence access and system availability. These issues are discussed with background from experiences in the Kosovo riots in March 2004.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182