Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

RSD, retinal scanning display - pilotförsök och utvärdering.

RSD, retinal scanning display - pilotförsök och utvärdering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Allberg Henrik, Berggren Peter, Kindström Mattias, Oskarsson Per-Anders
Ort: Linköping
Sidor: 37
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1715--SE)
Nyckelord display, laser, retina
Sammanfattning Syftet med följande rapport är tvåfaldigt: 1) att redovisa generell metodik för utvärdering av huvudburen display, och 2) att utvärdera användbarheten för en huvudburen display - den så kallade RSD (retinal scanning display). RSD är en display som projicerar en bild på näthinnan med hjälp av en lågeffektlaser. Utrustningen som utvärderas i denna rapport är monokrom och genererar endast bilder med röd färg. Displayen är placerad på operatörens huvud med en bildgenerator nedfälld över det ena ögat. Bilden projiceras på näthinnan genom ett transparent prisma. Frågor som studerats är RSD användbarhet för invisning av symbolik, minimal storlek på presenterad symbolik, samt användning under olika ljusförhållanden. Dessa frågeställningar är grundläggande för att kunna bedöma ett vidare operativt användande av utrustningen. Studien indikerar att efter en minityarisering skulle denna teknik vara möjlig att arbeta vidare med för operativt bruk.
Abstract The purpose with this report is twofold: 1) To report on generel methodology for evaluation of head mounted displays, and 2) To evaluate the usability of a head mounted RSD, (retinal scanning display). The RSD projects an image on the retina using a low-effect laser. The evaluated equipment in this study is monochrome and generates images only in the red part of the visible spectrum. The display is placed on the operator´s forehead with an image generator over one of the operator´s eyes. The image is projected through a transparent prism onto the operator´s retina. Questions for the RSD-evaluation have been symbols usability, minimal size for presented symbols, and usage under different lightconditions. These questions are fundamental in order to form an opinion of the operative usage of the equipment. The study indicates that RSD is a possible technique to continue to study for operative performance but the equipment has to be miniaturized.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182