Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radarmålmätningar på EIKON.

Radarmålmätningar på EIKON. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nilsson Stefan, Rahm Jonas, Lundén Olof, Örbom Anders
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1717--SE)
Nyckelord radarmålarea, RCS, UAV, radarmålareamätning, radar cross section, radar cross section measurement
Sammanfattning Radarmålareamätningar har utförts på den generiska UAV-modellen Eikon. Mätningarna har utförts vid FOIs stora inomhusmätplats (X-band) och FOIs utomhusmätplats "Lilla Gåra" (W-band). Resultaten indikerar att X-bandsdata är frirymdslika och kan användas som referensdata vid jämförelser med beräknade data i frirymd. De erhållna W-bandsdata visar att bakgrunden ger signifikant bidrag till Eikons målarea vilket begränsar möjligheten att använda data som referensdata.
Abstract Radar cross section measurements have been performed on the generic UAV model Eikon. The measurements were performed at the large anechoic chamber (X-band), located at FOI Linköping, and at FOI´s outdoor rang "Lilla Gåra" (W-band). The results indicate that the X-band data is very similar to free space data and can therefore be used as reference data in the comparison to calculated free space data. The data obtained at W-band shows that the background gives significant contribution to the total radar cross-section of Eikon. Thus, the W-band data will be of limited use as reference data.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182